controle staalname 29/08/2019 De Bocht - advies Agentschap Zorg en Gezondheid

Uit de controle van 29/08/2019 blijkt dat de actuele waterkwaliteit volgens de toetsingsnormen 'zeer goed' is.0 keer bekeken